ali nas kontaktirajte preko kontaktnega obrazca

Kontaktirajte nas

Opis gradbenih faz

 • PREDSTAVITEV POTEKA GRADBENIH FAZ

  Gradnja objekta - hiše je razdeljena v V. gradbenih faz:

  I. gradbena faza: zajema pripravo terena, zakoličbo terena, izkop gradbene jame.

  II. gradbena faza: zajema izvedbo kleti (pri objektih, ki so podkleteni), izdelavo temeljev oz. temeljne plošče.

  III. gradbena faza: zajema konstrukcijska gradbena dela pozidav vseh etaž in podstrehe, izvedbo strešne konstrukcije in izvedbo krovskih del (opc.: III. podaljšana faza: zunanje stavbno pohištvo - okna in vhodna vrata).

  IV. gradbena faza: zajema vgradnjo stavbnega pohištva (okna in vhodna vrata), izvedbo predelnih sten znotraj objekta, suhomontažna dela (mavčnokartonska dela predelnih sten in spuščenih stropov), izdelava izolacije objekta (toplotna izolacija sten, stropov in podov), napeljavo vseh potrebnih inštalacij (strojne, elektro ter informacijske, ipd.), notranje in zunanje (fasadne) omete, izvedba tlakov-estrihi, ključavničarska dela in fasaderska dela.

  V. gradbena faza: zajema polaganje stenskih in talnih oblog (parketarska dela, keramičarska dela), slikopleskarska dela, finalno montažo inštalacijskih elementov (stikala, ipd.), eventualna interna steklarska dela.
 • OBVEZNA DOKUMENTACIJA PRED PRIČETKOM GRADNJE OBJEKTA - HIŠE

  1. Potrdilo o namenski rabi zemljišča.
  2. Lokacijska informacija.
  3. Katasterski podatki in pravna preverba ter ureditev lastništva zemljišča v ZK.
  4. Geodetski posnetek oz. načrt ter podatki o obstoječi komunalni infrastrukturi zemljišča.
  5. Projektna naloga.
  6. Idejna zasnova.
  7. Vodilna mapa.
  8. Projektni pogoji.
  9. Soglasja k projektu (elektro, komunala, občina, ARSO, spomeniško varstvo, itd…).
  10. Izdelan PGD projekt.
  11. Dogovor z občino v zvezi s priključitvijo na obstoječe javne komunalne priključke.
  12. Plačan komunalni prispevek.
  13. Pravnomočno gradbeno dovoljenje.
  14. Projekt za izvedbo – PZI, geodetska zakoličba objekta ter priporočeno še gradbeni nadzor.

 • ZA NAŠE STRANKE - INVESTITORJE UREDIMO VSE POTREBNO ZA NEMOTENO IN V SKLADU S PREDPISI IZVEDBO GRADNJE OBJEKTA -HIŠE:

  • Kompletna ureditev lastništva nepremičnine (zemljišča) in dokumentacije za gradnjo hiše z vsemi pravnimi in notarskimi storitvami (vse navedeno zgoraj v točki 2.1.).
  • Pridobitev projektnih pogojev za nameravano izvedbo novogradnje z komunalno ureditvijo.
  • Idejna zasnova novogradnje.
  • Arhitekturne (zunanja in notranja arhitektura) in urbanistično skladne rešitve.
  • Pridobitve vseh potrebnih soglasij.
  • Izvedba projektov PGD+PZI+PID.
  • Pridobitev gradbenega dovoljenja v najkrajšem možnem času.
  • Izvedba vseh gradbenih in obrtniških del.
  • Pridobitev uporabnega dovoljenja.
  • Izdelava elaborata iz strani geodetskega podjetja za vpis objekta v kataster stavb na GURS.
  • Pridobitev hišne številke za objekt.
  • Ureditev konkurenčnega in ekskluzivnega hipotekarnega bančnega kredita (do 31 let).
  • Izvedba kompletnega gradbenega nadzora (nadzornik z licenco) in vodenja projekta.
  • Za vsa izvedena dela nudimo ustrezne dolgoročne evropske garancije.

  Vse navedeno je že zajeto v naši ponudbi za gradnjo hiše po sistemu “na ključ”.

 • PODROBNA SPECIFIKACIJA IZVEDBE OBJEKTOV (gradbene faze) - Do IV. gradbene faze:

  Zemeljska dela:

  • Zakoličba objekta skladno z zakonodajo in izdelavo Zapisnika o zakoličbi s strani pooblaščenega geodeta, izdelava profilov.
  • Strojno ročni izkop za objekt v terenu III. kategorije, z odvozom humusa na gradbiščno deponijo ali takojšnjim razgrinjam na deponiji, odvoz viška materiala.
  • Izvedba tamponske blazine ustrezno utrjene vključno z dobavo materiala, zasip za temelji z materialom iz izkopa.
  • V ceni ni zajeto: geomehanskega pregleda temeljnih tal, zamenjave temeljnih tal, morebitna dobava in vgradnja filca.


  Armirano betonska in tesarska dela:

  • Dobava in vgradnja betona vrste C25/30 v vse AB konstrukcije (AB talna plošča, AB vertikalne, horizontalne in poševne vezi, AB stropna plošča skladno z statičnim izračunom).
  • Dobava in vgradnja rebraste armature ne glede na presek in tipskih armaturnih mrež v vse konstrukcijske elemente skladno z armaturnim načrtom in statičnim izračunom.
  • Vzorčenje vgrajenega betona brez izdelave končne ocene betona.
  • Izvedba opaža vseh betonskih elementov.


  Zidarska dela:

  • Horizontalno hidroizolacijo z plastomernimi bitumenskimi trakovi pod vsemi nosilnimi zidovi (pod talno ploščo) ter vertikalno hidroizolacijo temeljnih nastavkov in podzidka do ustrezne višine nad terenom.
  • Izvedba zaključka hidroizolacije na stavbno pohištvo v pritličju.
  • Dobava in vgradnja toplotne izolacije nad AB preklade oken, kar preprečuje izvedbo toplotnih mostov v kolikor se kupec odloči za vgradnjo podometnih rolet ali žaluzij.


  Ostrešje, krovsko kleparska dela:

  • Dobava in vgradnja lesenega ostrešja dvokapnice iz smrekovega/ jelovega lesa II. kvalitete, vse insekticidno in antiglivično zaščitenega.
  • Dobava in vgradnja paroprepustne folije, letev 5/8 z katerim izvedemo prezračevalni kanal, izvedbo letvanja za ponujeno kritino.
  • Izvedba kritine kot npr. Tondach, Creaton, Bramac, Trimoval TPO - jeklena kritina z protikondenčnim obrizgom v standardnih barvah.
  • Dobava in montaža kleparskih izdelkov (žlebovi, cevi, odtočnih kotličkov) iz ALU barvne pločevine debeline 0,55 mm, vključno z pripadajočimi kljukami in ostalim pritrdilnim in spojnim materialom.
  • Tipski snegolovi v barvi kritine, PVC prezračevalna mrežica.


  Stavbno pohištvo, okna in vhodna vrata, rf ograja na francoskih oknih nadstropja

  • Vrhunska vhodna vrata PIRNAR Basico - ALU izvedba, termoizolacijska in varnostna.
  • Okna PVC ali Les-Alu (Actual - doplačilo) brez senčil ali rolet (pripravljene so inštalacije za elektro krmiljenje). Senčila ali rolete proti doplačilu.
  • Izjava o skladnosti CE.


  Fasadna obloga

  • Dobava in vgradnja – izdelava fasadne obloge, ki zajema:
  • Fasadna plošča debeline 15-17 cm, lepljena z lepilom.
  • Izravnalno armirni sloj.
  • Dobava in vgradnja – izdelava fasadne obloge podzidka cca 30 cm nad terenom, ki zajema (odvisno od tipa hiše):
  • fasadna plošča stirocokl (brez preklopa) debeline 15-17 cm,
  • izravnalno armirni sloj,
  • zaključni sloj Mosaik v poljubni barvi.
  • Zunanje okenske police z odkapnim robom in oder potreben za izvedbo fasaderskih del.


  Izvedba grobih elektro instalacij

  • Izvedba – dobava in vgradnja rebrastih cevi in razvodnih doz v betonskih plošči nad pritličjem po načrtu elektro instalacij. Izvedba izpustov za luči v plošči.
  • Izvedba ozemljitve v betonski talni plošči z pocinkanim valjancem 25/4 mm z izvedbo štirih krakov na vsakem vogalu talne plošče.
  • Dobava in vgradnja cevi do fi 75 mm v talni plošči za potrebe kasnejše povezave – uvleka dovodnega kabla NN priključka.


  Izvedba fekalne kanalizacije

  • Dobava in vgradnja PVC hišnih kanalizacijskih cevi fi 110 za odvod odpadne vode z stranišč in kuhinje (cevi SN2, polno obbetonirane z vsemi koleni, odcepi, tesnili,...)
  • Izdelava zbirnega betonskega jaška izdelanega iz betonske cevi fi 80 cm, globine do 1 m, z betonskim pokrovom in obdelavo mulde. Jašek lociran tik ob objektu.


  V ceno ni vključeno:

  • Pridobivanje projektnih pogojev, pridobivanje gradbenega dovoljenja, izvedba PGD/PZI projektne dokumentacije.
  • Stroški kompletne pravne ureditve posla: pogodbe, prenos in vknjižba lastninske pravice (odvetnik, notar).
  • Izvedba gradbiščnih priključkov ter poraba vode, elektrike, morebitnih zapor cest.
  • Nadzor skladno z zakonodajo.
  • Izvedba strojnih in elektro instalacij (opcijsko), izvedba ometov, estrihov, ostalih obrtniških del (opcijsko), dobava in montaža dimnika, kamina, obrob,..., stopnic.
  • Zunanje ureditev vključno z vsemi priključki, morebitno izvedbo dovozne ceste ali poti.

 • KAJ GENERALNO POMENI FINALIZACIJA OD IV. GRADBENE FAZE NAPREJ

  • Zidarska dela (predelne stene, strojni ometi, estrih z toplotno izolacijo, črna hidroizolacija, vgradnja polic, zidarska priprava AB stropov).
  • Suhomontažna dela (izvedba stropov s toplotno izolacijo).
  • Dobava in montaža notranjih vrat vključno s podbojem, kljuko in ključavnico.
  • Keramičarska dela (komplet keramika z delom za sanitarije in kopalnico).
  • Parketarska dela (parket z materialom in delom polaganja).
  • Slikopleskarska dela (glajenje in brušenje sten in stropov, dvakratno barvanje sten in stropov).
  • Elektro inštalacije (izvedba grobe instalacije, vgradnja cevi, doze, žice za razsvetljavo, vtičnice, UTP in koaksialni kabli, dobava, vezava in montaža elektro omaric. Vgradnja vtičnic, stikal).
  • Strojne inštalacije ogrevanja (vgradnja TP ali elektro peči, vgradnja talnega gretja, razdelilci, cevmi in morebitnimi radiatorji).
  • Strojne inštalacije - vodovod (odtoki, razvodi, podometni kotlički, tuš ali kopalna kad).
  • Strojne inštalacije – izvedba prezračevanja in hlajenja (vse doplačilo): Stenski ventilatorji v kopalnicah in straniščih ter konvektorji za hlajenje (vse doplačilo).
  • Vgradnja senčil (doplačilo) na predpripravljene inštalacije za elektro pogone.
  • Ureditev okolice.

 • FINALIZACIJA OBJEKTA – MASIVNA GRADNJA (zadnja faza – na ključ):

  Zidarska dela:

  • Izvedba opečnih predelnih notranjih sten debeline 12,5 cm z vgradnjo prednapetih montažnih opečnih preklad pri prehodih za vrata ali suhomontažne predelne stene.
  • Izvedba notranjih stenskih strojnih ometov, ravnost skladno z DIN 18202. Na vseh odprtih vogalih vgrajen pocinkani jekleni kotniki.
  • Vgradnja notranjih polic.
  • Brušenje in zidarska priprava (krpanje) stikov betonskih stropov.
  • Izvedba notranjih tlakov - estrihov v naslednji sestavi:
   • Vgradnja toplotne izolacije (skupaj s sistemskimi ploščami namenjenih vgradnji cevi talnega gretja).
   • Mikro armiran betonski estrih, fino zglajen, ravnost skladno z DIN 18202.
   • Izvedba hidro izolacijskega elastičnega premaza (kot npr Mapelastik) v tuših.


  Mizarska dela:

  • Dobava in montaža notranjih polnih vrat vključno s podbojem in krilom standardnih dimenzij glede na prostor od 60-85/200 ali 210, opremljenih z kljuko in navadno ključavnico srednjega cenovnega razreda.
  • Krilo polno in gladko.


  Keramičarska dela:

  • Dobava in polaganje talnih in stenskih keramičnih ploščic v kopalnicah in stranišču vključno z fugiranjem, stičenjem stikov z trajno elastičnim kitom. Vgradnja PVC letvic na vseh odprtih vogalih. Vgradnja ALU letev za razmejitev različnih vrst tlakov (keramika/ parket). Maloprodajna nabavna vrednost keramike do 15,00 €/m2 z DDV.
  • Dobava in polaganje talnih keramičnih ploščic ali gres-a v shrambah, hodniku, vhodu, tehničnih prostorih in utility-ju vključno z fugiranjem. Vgradnja nizkostenske obrobe rezane iz keramičnih ploščic. Maloprodajna nabavna vrednost keramike do 15,00 €/m2 z DDV.


  Parketarska dela:

  • Dobava in vgradnja parketa z nizkostenskimi letvicami. Polaganje na kvalitetno dvokomponentno lepilo s pripravo podlage. Maloprodajna nabavna vrednost parketa do 15,00 €/m2 z DDV.


  Slikopleskarska dela:

  • Glajenje vseh ometanih sten in stropov z vmesnim brušenjem. Dvakratno beljenje s pol disperzijsko belo barvo. Predhodni premaz betonskih stropov z emulzijo.


  Elektro instalacije:

  • Izvedba grobe instalacije v zidanih stenah, suho montažnih stropovih in tlakih, vgradnja RBC cevi, doze fi 60 modularni sistem.
  • Uvlek žic 1,5 mm2 za razsvetljavo, 2,5 mm2 moč (vtičnice), UTP in koaksialni kabli za CaTV, IP videonadzor, alarmni sistem, univerzalno ožičenje – računalniška mreža in telefonija, za elektro pogon in odpiranje dvoriščnih avto vrat in osebni prehod.
  • Dobava, vezava in montaža elektro omaric (en kos - PRITLIČJE z naslednjo opremo: glavno stikalo, FID stikalo, KZS stikalo 1 kos, varovalke 10A 3 kos, 16A 10 kos, pritličje troredno).
  • Inštalacija za zunanjo razsvetljavo (terasa in nadstrešnica pred hišo).
  • Inštalacija s stikali za elektro senčila za okenske odprtine v dnevno - nočno bivalnih prostorih (razen shrambe, predsobe, stopnišča, WC, kopalnica, tehnična soba in utility).
  • Dobava in vgradnja vtičnic ter stikal proizvajalca LEGRAND (program Cariva – bela barva), okovij z žarnico, videodomofon.
  • Zidarska dela: izdelava in krpanje utorov, prebojev…


  Strojne instalacije:

  • Ogrevanje:
   • Dobava in vgradnja cevi talnega gretja proizvajalca HARREITHER ECOTERM, razdelilcev, dovoda do kurilnice (vse evropsko certificirani ponudnik z EU garancijo).
   • Dobava in montaža toplotne črpalke DIMPLEX - zrak voda (vključno z notranjo in zunanjo enoto) ali elektro peči (odvisno od projekta, oz. po dogovoru), oboje moči po tehničnem izračunu, bojlerjem, montažo in povezavo.
   • Dobava in vgradnja sanitarnega radiatorja (lojtra) z električnim dogrevanjem v glavni kopalnici (ogrevanje v prehodnem obdobju).
  • Vodovod:
   • Izvedba odtokov iz PP cevi (hišna kanalizacija) različnih premerov v stenah in tlakih (nad talno ploščo), razvod tople in hladne vode z pred izoliranimi cevmi z vsem potrebnim spojnim in drobnim materialom.
   • Dobava in montaža podometnih kotličkov GEBERIT, program UNIVERZAL (brez tipke).
   • Dobava in vgradnja dveh priključkov za umivalnik za eno armaturo in en pralni stroj.
   • Dobava in vgradnja tuša s stenskim odtokom - GEBERIT ali kopalne kadi KOLPASAN iz belega akrilnega stekla (ne vključuje dobavo tuš zastorov).
   • Priključek za vodo na fasadi objekta (vrtni priključek).
  • Zidarska dela: izdelava in krpanje utorov, prebojev, ob betoniranje cevi, obzidava kotličev, tuš in kopalnih kadi.
  • Opcija: Prezračevanje-rekuperacija in hlajenje (komplet proti doplačilu):
  • Dobava in montaža stenskih ventilatorjev v sanitarijah in kopalnicah.
  • Izvedba inštalacije in konvektorjev za hlajenje po nadstropjih.
  • Kompletno prezračevanje objekta s centralnim rekuperatorjem.


  Zunanja senčila na elektro pogone in komarniki:

  • Opcija: Zunanje žaluzije ali rolete na elektro pogone (doplačilo samo žaluzije in motorji, a brez inštalacij, ker so že v ceni gradnje objekta).
  • Opcija: Zunanji rolo ali drsni komarniki (doplačilo).


  Ureditev okolice:

  • Zunanje površine okrog objekta so sodobno izvedene s prodnikom (pločniki) in tlakovci (do cca. 50 – 60 m2 - prostor pred hišo in terasa), položenimi v peščeni podlagi. Preostale površine so urejene z lepo zelenico.


  *Opomba: vse je natančno razvidno iz PGD/PZI projektne dokumentacije.

  V ceno ni vključeno:

  • Pridobivanje projektnih pogojev, pridobivanje gradbenega dovoljenja, izvedba PGD/PZI projektne dokumentacije. Ob doplačilu oz. nakupu našega projekta je vse navedeno že zajeto v ceni projekta.
  • Stroški kompletne pravne ureditve posla: predpogodbe in pogodbe, prenos in vknjižba lastninske pravice (odvetnik, notar).
  • Stroški kompletne končne priključitve na elektro in vodovodno omrežje ter telekomunikacije.
  • Prezračevanje in hlajenje objekta.
  • Izdelava in postavitev sistema za kamin in kamina, če je v projektu.
  • Morebitnih zapor cest.

 • SKELETNA HIŠA IN OBVEZNA GRADBENA DELA (nizkoenergijski razred)


  Naj vas na začetku tudi kot izvajalci skeletne gradnje opozorimo, da ima vsaka skeletna (montažna) hiša svoje specifike in potrebe. V nadaljevanju vam predstavljamo popis gradbenih del na katere morate računati, v primeru, da se boste odločili za gradnjo montažne hiše. V osnovi se gradbena dela delijo na:

  • Betonska dela pri montažni hiši.
  • Zidarska dela za montažno hišo.
  • Tesarska dela v projektu montažne hiše.
  • Meteorna kanalizacija montažne hiše.
  • Izvedba priključka fekalne kanalizacije.


  Preddela za montažne hiše:

  • Uradna zakoličba objekta.
  • Izdelava gradbenih profilov po uradni zakolični objekta in izris temeljne plošče na teren.
  • Ureditev gradbišča.
  • Postavitev table izvajalca.


  Zemeljska dela za montažno hišo:

  • Strojni odriv humusa iz območja gradnje.
  • Strojni široki izkop gradbene jame.
  • Planiranje dna gradbene jame in utrjevanjem izkopanega dna z vibracijsko ploščo ali valjarjem.
  • Dobava in položitev politlaka na dnu izkopa objekta.
  • Izdelava gramozne podloge pod podbetonom iz gramoza, razstiranjem in utrjevanjem v plasteh.
  • Strojni in delno ročni izkop jarkov kanalizacije.
  • Strojni in delno ročni izkop in zasip jarkov za dovod električnega.
  • Strojni in delno ročni izkop in zasip za jaške kanalizacije in dna izkopa ter odmetavanjem zemlje.
  • Zasip okoli objekta po končanih delih z izkopanim materialom in humusom.


  Betonska dela pri montažni hiši:

  • Dobava in vgradnja podložnega betona.
  • Dobava, rezanje, krivljenje in montaža betonskega železa in armaturnih mrež.
  • Dobava in vgradnja betona za talno ploščo.


  Zidarska dela za montažno hišo:

  • Polaganje termoizolacije stirodur na robovih talne plošče stanovanjske stavbe
  • Polaganje horizontalne samolepilne hidroizolacije po stirodurju..
  • Naprava horizontalne izolacije pod montažnimi stenam z enim slojem IZOTEKTA.
  • Fasadni omet cokla.


  Tesarska dela v projektu montažne hiše:

  • Enostranski opaž roba temeljne plošče do višine 20,0 cm vključno z razopaženjem.
  • Naprava odprtin v betonski plošči z izdelavo, montažo in demontažo škatle vključno s prenosom do mesta vgraditve in vsemi pomožnimi deli po opisu splošnih določil za tesarska dela.
  • Ostali preboji za instalacije- vodovod, ogrevanje, elektrika.


  Meteorna kanalizacija montažne hiše:

  • Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi, vključno z izkopom jarkov, utrjevanjem izkopanega dna, peščenim nasipom pod cevjo in zasipom s utrjevanjem v plasteh ter vsemi fazonskimi kosi
  • Razvod fekalne kanalizacije pod AB ploščo
  • Dobava in montaža zbirnega revizijskega jaška meteorne kanalizacije iz betonske cevi, vključno z izkopom, betonskim pokrovom, betoniranjem dna in izdelave mulde, dotoka in iztoka in zasipom.
  • Izvedba priključka fekalne kanalizacije.


  Izdelava drenaže okoli montažne hiše in sicer:

  • izdelava bet. mulde iz pustega betona
  • drenažna cev
  • gramozni filter
  • polaganje filca - politlaka
  • + kompletna faza finalizacije objekta (zadnja faza – na ključ), navedeno zgoraj.


  V ceno ni vključeno:

  • Pridobivanje projektnih pogojev, pridobivanje gradbenega dovoljenja, izvedba PGD/PZI projektne dokumentacije.
  • Stroški kompletne pravne ureditve posla: pogodbe, prenos in vknjižba lastninske pravice (odvetnik, notar).
  • Stroški kompletne končne priključitve na elektro in vodovodno omrežje.
  • Izdelava in postavitev kaminskega sistema, če je v projektu ter morebitne zapore cest.

 • ZUNANJA UREDITEV (oba tipa gradnje)


  Zunanje površine okrog objekta so sodobno izvedene s prodnikom (pločniki) in tlakovci (vhod in glavna terasa), položenimi v peščeni podlagi. Preostale površine so urejene z lepo zelenico.

SH GLOBAL Skupina

SH GLOBAL d.o.o.

Nepremičnine in inženiring
Real Estate & Engineering

Sedež uprave in PE Maribor: 
Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11/II, 2000 Maribor
Tel.: 02 320 10 00

M: +386 (0)41 77 77 11
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | W: www.shglobal.si

ID za DDV: SI68796846 | Matična št: 6803121000
Poslovni TRR: SI56 1910 0001 1382 713 (DBS d.d.) 
FIDUCIARNI RAČUN: SI56 19100-0011391152 (DBS d.d.)

SH GLOBAL ELITE d.o.o.

Nepremičnine in investicije
Real Estate & Investments

Sedež podjetja: 
Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11/II, 2000 Maribor
Tel.: 02 320 10 00

M: +386 (0)41 77 77 11
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | W: www.shglobal.si

ID za DDV: SI25904302 | Matična št: 8105766000 
Poslovni TRR: SI56 1910 0001 1406 478 (DBS d.d.)

SH GLOBAL SUNSET d.o.o.

Nepremičnine in investicije
Real Estate & Investments

Sedež podjetja: 
Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11/II, 2000 Maribor
Tel.: 02 320 10 00

M: +386 (0)41 77 77 11
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | W: www.shglobal.si

ID za DDV: SI54946069 | Matična št: 8246327000
Poslovni TRR: SI56 3400 0101 7870 058 (Sparkasse d.d.)

 

world-map

SH GLOBAL ENERGY d.o.o.

Energetika in investicije
Energy & Investments

Sedež podjetja: 
Ul. škofa Maksimilijana Držečnika 11/II, 2000 Maribor
Tel.: 02 320 10 00

M: +386 (0)41 77 77 11
E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. | W: www.shglobal.si

ID za DDV: SI74182706 | Matična št: 8371164000
Poslovni TRR: SI56 3400 0101 8990 408 (Sparkasse d.d.)  

Za boljšo uporabniško izkušnjo uporabljamo na spletni strani piškotke. Piškotki bodo nameščeni s klikom na gumb Strinjam se.