Predstavitev
družbe

Razvoj

Razvoj nepremičninskih projektov z izdelavo projektne dokumentacije.

Izvedba

Celostna izvedba vseh gradbeno-obrtniških-inštalacijskih del s strokovnim vodenjem za male in velike investitorje.

Investicije

Iskanje nepremičninskih investicijskih priložnosti v Sloveniji, Avstriji in na Hrvaškem, za lastne potrebe ter druge domače in tuje investitorje.

Prodaja - oddaja nepremičnin

Prodaja – oddaja nepremičnin in nepremičninsko posredovanje v prometu z nepremičninami.

Kakovostne storitve

Kakovostno in konkurenčno izvajamo vse naslednje storitve:

Vsa gradbena dela

Gradnja in obnova stanovanjskih in poslovnih ter pomožnih objektov: zemeljsko gradbena dela, rušitve, ograje, oporni zidovi, tlakovanje in asfaltiranje dvorišč, fasade.

Obrtniška dela

Gradnja cest in komunalne opreme

Gramoziranje in asfaltiranje cest, kanalizacija, vodovod, ulična razsvetljava.

Projektna dokumentacija

Strankam nudimo kompletno izdelavo projektne dokumentacije PGD in PZI za gradnjo objektov in komunalne opreme ter strokovni gradbeni nadzor.

Vodenje
projektov

Izpolnjujemo vse zahtevane pogoje in posedujemo vsa potrebna znanja ter lastne kadrovske kapacitete za uspešno izvedbo projektov.

Naše podjetje vam v okviru izvedbe in vodenja investicijskih projektov nudi:

Zanima nas le najboljše.